שבוע הספר העברי 2024

שבוע הספר בתל אבי יפו, בירושלים ובחיפה