תיירני ירושלים למען תושבי העוטף והצפון

ריכוז פעילויות חינם לתושבי עוטף עזה /והצפון הנמצאים בירושלים